İyilik Güzel Ahlaktan İbarettir..

 

 

 
İyilik Güzel Ahlâktan İbarettir
 
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.”
(Mâide, 2)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise içini tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir.”
(Müslim, Birr 14,15, Tirmizî, Zühd 52)
 

Vâbisa İbni Ma’bed (ra)’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:
Rasûlullah (sav)’in huzûruna varmıştım. Bana:
“-İyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin?” buyurdu.
“-Evet” dedim.
O zaman şunları söyledi:
“-Kalbine danış. İyilik, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye fetvâ verse bile içinde yine de şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 227-228; Dârimî, Büyû’2)
 
 
 
 
 
..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !