Allahın Selamı Rahmeti Bereketi Üzerinize Olsun..

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Bir selâm ile selâmlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selâm verin veya verilen selâmı aynen iâde edin.” (Nisâ, 86)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selâmetle cennete girersiniz” (Tirmizî, Kıyâmet 42. İbni Mâce, İkâmet 174, Et’ime 1)

İmrân İbni Husayn (rhümâ) şöyle dedi:

Nebî (sav)’e bir adam geldi ve:

“-es-Selâmü aleyküm,” dedi. Hz.Peygamber onun selâmına aynı şekilde karşılık verdikten sonra adam oturdu. Nebî (sav):

“-On sevap kazandı” buyurdu. Sonra bir başka adam geldi, o da:

“-es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah,” dedi. Peygamberimiz ona da verdiği selâmın aynıyla mukâbelede bulundu. O kişi de yerine oturdu. Hz.Peygamber:

“-Yirmi sevap kazandı” buyurdu. Daha sonra bir başka adam geldi ve:

“-es-Selâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh,” dedi. Hz.Peygamber o kişiye de selâmının aynıyla karşılık verdi. O kişi de yerine oturdu. Efendimiz:

“-Otuz sevap kazandı” buyurdular. (Ebû Dâvûd, Edeb 132; Tirmizî, İsti’zân 2)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Vâcid: Zengin olan, her muradına erişen, dilediğini, dilediği zaman bulabilen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi vücuda getiren demektir.

Kısa Günün Kârı

Allah’ın selamını her yere yayalım.

Lügatçe

iâde: Geri verme.

"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !